autopilot xxl ministry of cannabis

Zatímco marihuana je v USA stále více legalizována, začínají se objevovat zákony o zónování konopí. Přestože je marihuana narkotikum podle plánu II, je v mnoha oblastech stále nezákonné pěstovat nebo vlastnit. Města a obce však nyní mohou oficiálně klasifikovat určité růsty, jako je léčivá marihuana, jako „neurčité“ zákony o územním plánování marihuany. To umožňuje městům a obcím regulovat tyto podniky efektivním a rozumným způsobem.

Města a obce v celé zemi se zajímají o regulaci marihuanových podniků, protože chtějí udržovat své čtvrti v bezpečí. V současné době je marihuana podle zákona o kontrolovaných látkách stále považována za látku podle seznamu II. Mezi látky zařazené do seznamu II patří vše, o čem se předpokládá, že má vysoký potenciál zneužití. To zahrnuje jakoukoli rostlinu nebo produkt, který obsahuje alespoň několik stop účinné látky, ať už jde o THC nebo CBD. Z tohoto důvodu místní vlády zařadily marihuanu do stejné klasifikace jako kokain a heroin. Jelikož je zónování konopí tak novou a jedinečnou oblastí práva, je důležité pochopit, jak to funguje.

Ve většině obcí umožňuje zónování marihuany, aby marihuanové podniky mohly marihuanu volně pěstovat, sklízet, zpracovávat nebo prodávat. Ne všechna města a obce však mají toto právo. I když je podniku povoleno pěstovat a zpracovávat marihuanu do určitého limitu (obvykle 20 rostlin pro každého licencovaného pěstitele), nemusí to být v areálu povoleno. Množství prostoru, které lze využít k pěstování marihuany, se v jednotlivých městech a okresech liší, proto je nejlepší kontaktovat právního poradce před zahájením jakékoli akce v oblasti pěstování marihuany v konkrétní oblasti.

Mnoho měst a krajů povolí pěstitelům marihuany „zakázat“ kouření nebo jinou konzumaci marihuany v areálu, ale mohou tak učinit pouze během provozní doby nebo po hodinách, kdy jsou prostory neobsazené. Některá místa budou dokonce vyžadovat, aby pronajímatelé zakázali kouření nebo jiné užívání konopí jejich nájemci. Zatímco mnoho měst a krajů povolilo pěstovat, sklízet a prodávat konopí legálně, některá místa se ještě musí rozhodnout, zda těmto podnikům v budoucnu povolí. Před investováním peněz do marihuanových podniků je dobré prozkoumat místní a městské zákony, zejména proto, že náklady na zahájení podnikání mohou stát tisíce dolarů. Tato počáteční investice se může snadno stát tisíci, ne-li miliony dolarů, a není neobvyklé, že marihuanové podniky zaostávají několik měsíců za svými sousedy, když přijde čas platit daně z nemovitosti.

Nejenže se liší místní a městské zákony týkající se územního členění konopí, ale také se velmi liší od státních a federálních zákonů. I když existují národní kontroly nad tím, jaký druh konopí lze pěstovat, neexistují žádné národní zákony, které by kontrolovaly, co lze pěstovat nebo konzumovat. Proto je velmi důležité seznámit se s právními předpisy regionu, ve kterém má někdo v úmyslu zahájit svoji pěstování marihuany. Některé státy již přijaly zákony, které zaměstnavatelům brání v diskriminaci uživatelů a prodejců marihuany, stále však existuje mnoho mezer. Například, i když osoba neporušuje žádný stát nebo federální zákony, může jí být zakázána přání federální vlády. Pokud tedy uvažujete o investici do pěstování marihuany, je nutné se co nejvíce informovat o mnoha otázkách týkajících se územního členění konopí, zákonů a dopadu legalizace na životní prostředí a zdraví každého, kdo užívá konopí.

semena thc Tím, že si uděláte čas, abyste získali co nejvíce informací o zónování konopí, zákonech a důsledcích užívání marihuany, může každý zajistit, aby jeho podnikání fungovalo legálně v souladu se zákonem. Tento typ plánování může nejen pomoci zajistit bezpečné a legální pracovní prostředí, ale také pomoci zajistit, aby si zaměstnanci byli vědomi nebezpečí užívání marihuany a aby neutrpělo zdraví a bezpečnost každého, kdo konzumuje konopí. . Každý podnik, který vyrábí nebo prodává konopí, by měl být přísně regulován. Investice do správného vybavení a plánování dopředu mohou zajistit bezproblémový chod vašeho provozu a spokojenost vašich zaměstnanců.