amnesia haze autoflower

Současná legislativa týkající se konopí ve Spojených státech je velmi různorodá, ale zejména pokud jde o jeho užívání a regulaci. Mnoho států USA nyní legálně reguluje určitou úroveň užívání marihuany, ať už k léčebným účelům, nebo jako rekreační látka. Zákonnost konopí, pokud jde o rekreační a léčebné použití, se v jednotlivých státech značně liší, přičemž některé státy licencují uživatele a poskytovatele léčebného konopí, zatímco jiné jednoduše kriminalizují jeho prodej a držení. Kalifornie je možná největším zastáncem legalizovaného konopí v zemi, protože za poslední desetiletí legalizovala léčebné konopí v mnoha formách. Tuto pozici sdílí mnoho dalších států v USA.

Konopí pro lékařské použití získává v USA na síle. Ačkoli se důvody toho mohou v jednotlivých případech lišit, mnozí, včetně pacientů i lékařů, si myslí, že lékařské konopí poskytuje významnou terapeutickou hodnotu ve vztahu k léčbě chronické bolesti a pomáhá pacientům léčit jejich příznaky závažných onemocnění, jako je rakovina a glaukom. Používá se také ke zmírnění vedlejších účinků některých způsobů léčby rakoviny. Některé druhy rakoviny se nejlépe léčí řešením základní příčiny, než aby se při překonání stavu spoléhaly na jedinou léčbu. Léčivé vlastnosti konopí přispívají k dosažení tohoto cíle regulací přirozené produkce chemikálií a živin v těle, snižováním negativních vedlejších účinků chemoterapie a dalších závažnějších léků.

Dospělí i děti užívají konopí pravidelně bez negativních účinků nebo negativních sociálních důsledků. Legalizace užívání konopí se časově shodovala s rostoucím přijetím užívání konopí k léčení jak samotnými pacienty, tak zdravotnickými pracovníky. Legislativa se však v různých jurisdikcích nadále výrazně liší. Ačkoli je užívání konopí pro léčebné účely ve většině států USA legální, zákony se mezi nimi významně liší. Navzdory tomu několik států učinilo veřejnou konzumaci konopí nelegální, včetně Colorada, Oregonu, Aljašky, Havaje a New Hampshire.

Právně řečeno, pro držení nebo prodej konopí nemá velký význam ani důsledky. pěstování marihuany zákon Jako každá jiná regulovaná látka může být prodána nebo poskytnuta pro osobní potřebu. Mnoho zákonů však výslovně zakazuje distribuci nebo pěstování konopí. Navzdory tomu policisté prosazující tyto zákony často zabavují rostliny konopí, stejně jako uživatele a prodejce konopí na veřejnosti. Unce konopí ve většině států lze legálně použít k léčebným účelům; v jiných je absolutním přestupkem kupovat, prodávat nebo distribuovat.

V některých jurisdikcích není distribuce nebo pěstování konopí považováno za nezákonné, ale pěstování rostlin pro osobní spotřebu ano. Například v Kalifornii může být osoba přistižená při pěstování konopí v soukromé rezidenci zatčena a stíhána podle státních zákonů o marihuaně. V mnoha státech, jako je Colorado, je konopí legální, ale neregulováno, takže je obtížné regulovat dodávky, výrobu nebo prodej drogy. Vzhledem k tomu, že marihuana zůstává podle federálních zákonů nezákonná, je nezákonný i veškerý prodej. Držení konopí je však stále velkým problémem, a to jak z hlediska trestního soudnictví, tak nákladů na sociální zdraví spojených s drogou.

Kromě celostátní legislativy o konopí existují i národní a místní vyhlášky, které ovlivňují legální distribuci a držení konopí. Některé státy, jako je Colorado, legalizovaly rekreační marihuanu, zatímco jiné, jako New York, legalizovaly marihuanu pouze pro léčebné účely. Zatímco zákon o kontrolovaných látkách reguluje celostátní distribuci a regulaci konopí, místní zákony upravují místní distribuci a držení s různými tresty. Místní vlády se také snaží uzákonit další předpisy o produkci a prodeji konopí, včetně daní a licenčních režimů.